Privacy policy

Een gebruik van de internetpagina's van Modellbahn Union is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Als een getroffen persoon via onze website de speciale services van ons bedrijf wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met het landspecifieke privacybeleid dat van toepassing is op de . Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

 1. Definities

  persoonlijke gegevens
  Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische de mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden ge´dentificeerd.
  getroffen persoon
  Getroffen persoon is een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.
  verwerken
  Verwerking: elk proces of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, bevragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.
  Beperking van verwerking
  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.
  profilering
  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van die persoonlijke informatie om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon.
  pseudonimiseren
  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat persoonsgegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is, op voorwaarde dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die niet zijn toegewezen aan een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  Verantwoordelijk of de controller
  De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het lichaam of het lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het Unierecht of nationale recht.
  bewerker
  De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.
  ontvanger
  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.
  derde partij
  Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of lichaam anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker zijn gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken.
  toestemming
  Toestemming wordt vrijwillig gegeven en ondubbelzinnig uitgedrukt in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling door de betrokkene voor het specifieke geval, waarbij de betrokkene aangeeft dat hij / zij instemt met de verwerking van de persoonsgegevens die hem betreffen.
 2. Naam en adres van de controller

  Verantwoordelijk in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming:

  Modellbahn Union
  Gutenbergstr. 3a
  DE 59174 Kamen

  Contactpersoon: Inh. Daniel Mrugalski
  Tel. +49/(0)2307/240938
  E-mail: info@modellbahnunion.com

  Functionaris voor gegevensbescherming

  Peter Wesnigk-Ruff

 3. cookies

  1. Algemeen

   De websites van Modellbahn Union gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

   Door het gebruik van cookies kunnenModellbahn Union gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder cookies.

   De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

   Om uw bestelling in de webshop te kunnen verwerken, wordt een zogeheten session cookie geplaatst. Dit is een klein bestand met tekstgegevens, dat aan het eind van de browsersessie automatisch weer van uw computer wordt verwijderd. Deze gegevens dienen uitsluitend om het gebruik van bepaalde applicaties mogelijk te maken, waaronder ons winkelwagensysteem.

  2. Google Analytics

   Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: Browserplug-in .

   Als een alternatief voor de browserinvoegtoepassing, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst wordt gevolgd op deze site. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

   We wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp" om een anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (het zogenaamde IP-maskeren).

  3. Google AdWords

   Als u een bestelling plaatst (en uitsluitend in dat geval) wordt een zogeheten "conversion" (een terugmeldcookie) aangemaakt. Als u via Google Adwords op onze pagina bent gekomen, wordt op het moment dat u de Adwords-link aanklikt een cookie aangemaakt door Google. Dit wordt uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en vervalt automatisch na 30 dagen. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

  4. Facebook remarketing / retargeting

   Op onze website zijn ge´ntegreerd remarketing tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 Zuid-CaliforniŰ Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Bij een bezoek aan onze sites, is een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server ingesteld op de remarketing-tags. Dit geeft Facebook de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Dit maakt Facebook om uw bezoek aan onze website toe te wijzen aan uw account. We kunnen de aldus verkregen voor de weergave van Facebook Ads informatie gebruiken. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de sites hebben geen kennis van de inhoud van de verstrekte gegevens en gebruik ze via Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat data-acquisitie via Custom Audience, kunt u Custom Audiences hier uitschakelen.

  5. Informatie om aanbevelingen te doen op onze website

   Voor de best mogelijke aanpassing van ons aanbod aan de wensen van de klant, bieden wij op onze website aanbevelingen voor producten en pagina's uit onze catalogus. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het browse- en koopgedrag van onze websitebezoekers. De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om ons aanbod aan bezoekers van onze website te verbeteren. Er is geen overdracht van gegevens aan derden.

   Om de kwaliteit van de aangeboden aanbevelingen te meten, is het belangrijk voor ons om te erkennen of ook onze bezoekers op een aanbeveling hebben geklikt. Voor dit doel slaan we tijdelijk in een sessiecookie-informatie op over welke aanbeveling is geklikt. Daardoor worden daar geen gegevens van de bezoeker zelf, ook geen klantnummer, opgeslagen. De informatie die in de cookie is opgeslagen, wordt na levering van de volgende pagina uit de cookie verwijderd. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat na afloop van de browsersessie automatisch van uw computer wordt verwijderd. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

   Daarnaast gebruiken we ook cookies die bij u op de harde schijf blijven. Bij een volgend bezoek wordt automatisch erkend dat u al bij ons was. Deze permanente cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en verdwijnen na 100 dagen. In deze cookies is alleen uw klant nee. en geen verdere informatie wordt door u opgeslagen. De cookies worden alleen gebruikt om ons aanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Het is voor ons mogelijk om op de pagina speciale aanbiedingen op maat van uw interesses weer te geven.

   Het enige doel van onze cookies is om ons aanbod aan te passen aan de wensen van onze bezoekers en om het surfen op onze website zo comfortabel mogelijk te maken.

 4. Saferpay

  Als de betrokkene kiest voor een betaalmethode die via "Saferpay" wordt verwerkt tijdens het bestelproces, worden de gegevens van de betreffende persoon automatisch doorgestuurd naar Saferpay. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

  Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking verschaft Saferpay persoonlijk identificeerbare informatie, met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht bestaat. De persoonlijke gegevens die tussen Saferpay en de verantwoordelijke worden uitgewisseld, kunnen door Saferpay worden doorgegeven aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

  De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in Santander in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

 5. PayPal

  De controller heeft op deze website ge´ntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-accounts, dit zijn virtuele privÚ- of zakelijke accounts. Bovendien heeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek accountnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen te verrichten aan derden of om betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook de functies van trustee over en biedt kopersbeschermingsservices.

  De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

  Als de betrokkene tijdens de bestelprocedure in onze online winkel "PayPal" selecteert als betalingsoptie, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

  De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling.

  Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller verstrekt PayPal persoonlijk identificeerbare informatie, met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de controller, kunnen door PayPal worden overgedragen aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

  PayPal kan persoonlijke gegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens. Te verwerken.

  De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens tegen PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

  Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

 6. Online overschrijving.

  De controller heeft Instant Transfer-componenten op deze website ge´ntegreerd. Online overschrijving. is een betaaldienst waarmee u contant geld kunt betalen voor producten en diensten op internet. Online overschrijving. vertegenwoordigt een technische procedure waarmee de online winkel onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Dit stelt een handelaar in staat om goederen, diensten of downloads onmiddellijk na het bestellen aan de klant te leveren.

  Werkmaatschappij van Online overschrijving. is de SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

  Als de betrokkene "Online overschrijving." selecteert als betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online winkel, worden de gegevens van de betreffende persoon automatisch overgedragen aan SOFORT. Met een selectie van deze betalingsoptie stemt de betrokkene in met een overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

  Tijdens de aankoop via Online overschrijving. verzendt de koper de PIN en de TAN naar de Sofort GmbH. SOFORT voert vervolgens een overschrijving naar de online verkoper uit na een technische controle van het rekeningsaldo en het ophalen van verdere gegevens om de tegoedfondsen te controleren. De uitvoering van de financiële transactie wordt vervolgens automatisch gecommuniceerd naar de online verkoper.

  De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld met SOFORT zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller zal SOFORT voorzien van andere persoonlijke informatie, zelfs als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die tussen SOFORT en de verantwoordelijke worden uitgewisseld, kunnen onder bepaalde omstandigheden door SOFORT worden doorgestuurd naar kredietinformatiebureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

  SOFORT kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

  De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken met betrekking tot SOFORT. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

  Het huidige privacybeleid van SOFORT is te vinden op https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

 7. Amazon Pay

  Als u "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betaalservice van Amazon Payments Europe, Plaetisstraat 5, L-2338 Luxemburg (betalingsopdracht "Amazon Payments"), waaraan wij uw informatie verstrekken als onderdeel van het bestelproces, samen met de informatie over uw afspraak in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. b Geef DSGVO door. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de betalingstransactie met de betalingsdienst Amazon Payments en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Raadpleeg het volgende internetadres voor meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

 8. Unzer GmbH

  Wanneer u een betalingsmethode selecteert die wordt uitgevoerd door onze partner, Unzer GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg (hierna Unzer), worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de verwerking van elektronische betalingen bij Unzer.

  Unzer ontvangt de volgende gegevens in verband met uw bestelling:
  Titel, geslacht, voornaam, achternaam, bedrijf, adres, postcode, stad, land, klantnummer, e-mail, type betaling.

  Afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode wordt u mogelijk om meer informatie gevraagd, die u vervolgens rechtstreeks naar Unzer overmaakt, zoals creditcardgegevens, IBAN, BIC. De op deze manier verzamelde gegevens worden nooit aan ons doorgegeven, maar alleen aan Unzer.

  Door de bestelling te plaatsen, verklaart u er daarom mee in dat deze betalingsgegevens worden overgedragen aan Unzer GmbH en dat u instemt met de verwerking van de hierboven beschreven gegevens bij Unzer uitsluitend met het doel uw betaling te verwerken voor de bestelling die u bij ons hebt geplaatst. Met betrekking tot uw rechten zijn de bepalingen in deze en de volgende secties dienovereenkomstig van toepassing.

 9. DHL

  DHL Paket GmbH is een bedrijf van de Deutsche Post DHL Group.

  Om de levering te verwerken, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan DHL. Dit is het volledige adres en andere gegevens die nodig zijn voor de bezorging.

  Verder is het privacybeleid van DHL van toepassing.

 10. UPS

  UPS, United Parcel Service, met Europees hoofdkantoor in Brussel (UPS Europe SA) is een wereldwijde rederij.

  Persoonsgegevens worden naar UPS verzonden om de levering te verwerken. Dit is het volledige adres en andere gegevens die nodig zijn voor de bezorging.

  Verder is het privacybeleid van UPS van toepassing.

 11. Integratie van het Trusted Shops Trustbadge

  Om ons Trusted Shops-kwaliteitszegel en alle verzamelde beoordelingen weer te geven en de Trusted Shops-producten voor kopers aan te bieden na het plaatsen van een bestelling, is het Trusted Shops Trustbadge op deze website opgenomen.

  Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overwegend gerechtvaardigd zijn in het kader van een belangenafweging, voor optimale marketing door het aanbieden van veilig winkelen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO. De Trustbadge en de geadverteerde diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt geleverd als onderdeel van een orderverwerking door een CDN-provider (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH is te vinden in ons Privacybeleid.

  Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen voor analyse van beveiligingsproblemen in een beveiligingsdatabase. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

  Aanvullende persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Trusted Shops GmbH als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Voor dit doel vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al bent geregistreerd als koper voor productgebruik, wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter, het eenrichtings-gehashte e-mailadres. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hash-waarde, die niet moet worden gedecodeerd voor Trusted Shops, voorafgaand aan verzending. Nadat op een overeenkomst is gecontroleerd, wordt de parameter automatisch verwijderd.

  Dit is voor de vervulling van de voornaamste legitieme belangen van onze en Trusted Shops bij het bieden van elk gekoppeld aan de specifieke order koperbescherming en de transactiewaarderingsdiensten acc. Art. 6, lid 1 zin 1 lit. f DSGVO vereist. Verdere details, waaronder het bezwaar, zijn te vinden in het Privacybeleid van Trusted Shops hierboven en in het Trustbadge.

 12. Live Shopping Bambuser

  We bieden op bepaalde data video-shopping-evenementen op onze website aan. Dit zijn live uitzendingen van actuele producten uit ons assortiment. De dienstverlener is Bambuser AB, Regeringsgatan 29, 53 111 Stockholm, Zweden, met wie wij een orderverwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

  Kortom, we hebben een legitiem belang (Artikel 6 (1) (f) AVG) bij het aanbieden van een video- en livestreamplatform om onze producten te presenteren. Tegelijkertijd dient de presentatie in de vorm van een video om contractuele relaties te initiŰren, vooral als de chatfunctie ook wordt gebruikt (Artikel 6 (1) (b) AVG).

  Om de video en livestream te kunnen verzenden, moeten de verbinding (IP-adres van het gebruikte eindapparaat, tijdstip van toegang) en apparaatgegevens (apparaattype, besturingssysteem, gebruikte browser, schermresolutie) worden verzameld, die we ook verwerken bij toegang tot onze online winkel.

  Bij een video shopping event kan een chatfunctie gebruikt worden om in contact te komen met onze betrokken medewerkers en andere kijkers. Hiertoe moet bij het activeren van de chatfunctie een willekeurige gebruikersnaam worden toegewezen in het daarvoor bestemde veld, waaronder de gebruiker wil worden aangesproken en herkend in de chat.
  Bij gebruik van de chatfunctie worden naast de bovengenoemde verbindings- en apparaatgegevens ook de door de gebruiker in de chat gekozen gebruikersnaam en de in de chat ingevoerde berichten verwerkt. We raden aan om geen persoonlijke gegevens te vermelden in de chat.
  De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de videostream en de chatfunctie te bieden als onderdeel van een videoshopping-evenement.

  Als onderdeel van onze video-shopping-evenementen gebruikt Bambuser een statistisch analyseproces als we toestemming hebben gekregen (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) als onderdeel van het beheer van toestemming voor cookies, of als dit wordt aangeboden onmiddellijk voor een video -Live stream is toegestaan.
  Gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door de cookie-instellingen opnieuw op te roepen of door alle cookies te verwijderen.
  Bambuser analyseert gebruikersgedrag in geaggregeerde vorm tijdens de video-livestream. Dit is om te bepalen hoeveel kijkers een product hebben bekeken en welke producten zijn gekocht, waardoor de live videostream wordt verbeterd.

  De volgende gegevens worden verwerkt als onderdeel van de analyse:
  a) Gebruiksgegevens (kijktijd, aantal gebruikers, aantal gekochte producten, inkomsten gegenereerd uit de aankoop). De analyse wordt uitsluitend in geaggregeerde vorm uitgevoerd.
  b) Identificatie (ID's vereist voor de geaggregeerde analyse, inclusief een sessie-ID voor het analyseren van de gebruikstijd, show-ID (toewijzing aan een video (live) stream), gebruikers-ID (toewijzing van een individuele gebruikers-ID; wordt niet gebruikt voor analysedoeleinden) De sessie-ID wordt 30 minuten bewaard, de show-ID 30 dagen en de gebruikers-ID 1 jaar.

  De analyse is uitgevoerd door Bambuser AB, Regeringsgatan 29, 53 111 Stockholm, Zweden. Wij hebben met Bambuser een orderverwerkingsovereenkomst gesloten.

 13. Youtube video´s

  Als YouTube-video´s worden opgenomen, kunnen gegevens worden verzonden naar Google wanneer deze video´s worden afgespeeld.

  Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor informatie over welke gegevens worden overgedragen.

 14. Verzameling van algemene gegevens en informatie

  De website Modellbahn Union verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) het bestand, de datum en de tijd van toegang tot de website, (5) hoeveelheid verzonden gegevens, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) melding van succesvol ophalen en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie met betrekking tot beveiliging in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

  Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Modellbahn Union geen conclusies over de persoon in kwestie. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website te optimaliseren en te adverteren, (3) om de blijvende werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website, en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder geëvalueerd door de Modellbahn Union met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen door ons. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

 15. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

  U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens door te geven. Wij slaan alleen toegangsgegevens op zonder persoonlijke gegevens, zoals de website van waaruit u ons bezoekt of de naam van het opgevraagde document. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van ons aanbod. Wij kunnen ze niet terugvoeren op uw persoon.

  Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling voor goederen of bij het openen van een klantenaccount.
  Wij gebruiken de informatie die door u wordt verstrekt zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling.

 16. Data overdracht

  Indien niet specifiek vermeld, geven wij uw gegevens door aan de uitvoering van het contract aan de rederij die met de levering is belast, voor zover dit nodig is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, zullen wij de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de kredietinstelling die opdracht heeft gegeven tot de betaling en alle betalingsdienstaanbieders die wij in opdracht hebben gegeven om de betalingen of de geselecteerde betalingsdienst te verwerken. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, op voorwaarde dat u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

 17. Contactmogelijkheden via de website

  De website van Modellbahn Union bevat, vanwege wettelijke voorschriften, informatie die ons in staat stelt om snel contact met ons bedrijf op te nemen en rechtstreeks met ons te communiceren, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail). adres). Als een getroffen persoon contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een persoon aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden.

 18. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

  De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag of, in voorkomend geval, de Europese richtlijnen of voorschriften of door enige andere wetgever te bereiken in wet- of regelgeving die de controller was voorzien.

  Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 19. Rechten van de betrokkene

  1. Recht op bevestiging

   Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese Recht- en Regelgevende Autoriteit, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Als een getroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

  2. Recht op informatie

   Eenieder die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit wordt verleend om te allen tijde, kosteloos, bij de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens te verkrijgen die over hem of haar zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. . Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

   • de verwerkingsdoeleinden
   • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
   • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
   • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
   • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben of op een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
   • het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
   • als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
   • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering krachtens artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene

   Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

  3. Recht op rectificatie

   Elke persoon die wordt be´nvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt geboden om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem / haar betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

   Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  4. Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

   Elke persoon die wordt be´nvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijnen en regelgevers wordt geboden om van de voor de verwerking verantwoordelijke onmiddellijke verwijdering van de betreffende persoonsgegevens te verlangen, mits aan een van de volgende redenen is voldaan en de verwerking niet is vereist:

   • De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
   • De betrokken persoon herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en heeft geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
   • De betrokkene dient artikel 21 (1) van de AVG een bezwaar tegen de verwerking in en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking of de objecten van de betrokkene volgens artikel 21 (2) van de AVG-verwerking.
   • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
   • Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
   • De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die werden aangeboden op grond van artikel 8 (1) AVG.

   Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Modellbahn Union en ons bedrijf is verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens als verantwoordelijke persoon volgens artikel 17 (1) AVG, houdt de Modellbahn Union rekening met de beschikbare technologie en implementatie Kosten passende maatregelen, inclusief technische middelen, om andere gegevenscontroleurs die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene alle koppelingen naar dergelijke persoonsgegevens van die andere gegevenscontroleurs heeft verwijderd of om kopieën of replica´s van dergelijke persoonlijke gegevens heeft gevraagd gegevens, tenzij de verwerking vereist is.

  5. Recht op beperking van verwerking

   Elke persoon die wordt be´nvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

   • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiŰren.
   • The processing is unlawful, the data subject refuses to delete the personal data and instead requests the restriction of the use of personal data.
   • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze juridische claims beweert, uitoefent of verdedigt.
   • Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. artikel 21 (1) AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de persoon in kwestie.

   Als een van de bovengenoemde voorwaarden bestaat en een betrokken persoon de beperking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Modellbahn Union wenst aan te vragen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van Modellbahn Union start de beperking van de verwerking.

  6. Recht op gegevensoverdracht

   Elke persoon die wordt be´nvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijnen en verordeningen wordt verleend om de door hem of haar aan de verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijke persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Het heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9 (1) (b) 2 (a) van de AVG of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en verwerking door middel van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van openbaar belang of in de uitoefening van openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.

   Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en, zo ja, heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

  7. Recht op bezwaar

   Iedereen die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op grond van zijn specifieke situatie op elk moment door de Europese richtlijn en regelgevende instantie te worden beschermd tegen de verwerking van persoonsgegevens die erop betrekking hebben, overeenkomstig artikel 6, lid 1 ( e) of (f) van de AVG neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

   De Modellbahn Union verwerkt de persoonlijke gegevens niet meer in geval van bezwaar, tenzij we dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die opwegen tegen de interesses, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient de bewering, Oefening of verdediging van juridische claims.

   Als de Modellbahn Union persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het doel dergelijke advertenties te plaatsen. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Modellbahn Union voor directe reclame, zal Modellbahn Union de persoonlijke gegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

   Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortkomen uit zijn / haar specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, voor Modellbahn Union voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG wordt gekant, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

   Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Modellbahn Union of een andere werknemer. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

  8. Geautomatiseerde beslissing op individuele basis inclusief profilering

   Een persoon die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals verleend door de Europese wetgever en de wetgevende macht, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die een rechtsgevolg heeft voor, of, in het geval van een vergelijkbare manier be´nvloedt het aanzienlijk; tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) toegestaan door wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden beschermen, evenals de legitieme belangen van de betrokkene; of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

   Indien de beslissing (1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt de Modellbahn Union maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheid en de legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

  9. Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

   Elke persoon die wordt be´nvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

    Onderstaande toestemmingen heeft u uitdrukkelijk verleend in de bestelprocedure. Wij wijzen erop dat u deze toestemming op elk moment en met onmiddellijke ingang kunt herroepen.

   1. Toestemming via checkbox in de orde proces ter herdenking van de levering van een customer review

    Tijdens uw bestelling kunt u de volgende toestemming hebben verleend:
    "Ik wil graag per e-mail herinnerd worden aan de mogelijkheid om de shop te beoordelen. Ik kan deze toestemming te allen tijde weer intrekken."

    Voor zover u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen we uw e-mailadres gebruiken om u te vragen via het klantbeoordelingssysteem van Trusted Shops uw mening te geven over de diensten van de betreffende webwinkel. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst weer intrekken (bijv. via een mail aan info@modellbahnunion.com).

 20. Juridische basis van verwerking

  Kunst. 6 (I) (a) AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ??overeenkomst te sluiten waarvan de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, gebaseerd zijn op Art. 6 (I) (b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 (I) (c) AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 (I) (d) AVG zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op art. 6 (I) (f) AVG zijn gebaseerd. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van onze onderneming of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ??omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, AVG).

 21. Geautoriseerde belangen in de verwerking die worden nagestreefd door de controller of een derde partij

  Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 (I) (f) AVG ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders?

 22. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

  Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te starten.

 23. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

  We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.

 24. SSL

  Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd met SSL verzonden via internet.

 25. Hostingdiensten door een derde partij

  In het kader van een verwerking namens ons levert een externe partij de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen, die voornamelijk gerechtvaardigd zijn in het belang van het afwegen van onze belangen, om ons aanbod correct te presenteren. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in aangewezen vormen in de online winkel zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het kader dat hier wordt uitgelegd.

  Deze serviceprovider bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 26. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

  Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.